11ѡ5©top10:金属屋面防水涂料 - 东莞市长佑涂料有限公?/title> <meta name="keywords" content="11ѡ5©top10," /> <meta name="description" content="11ѡ5©top10:Z详细介绍金属屋面防水涂料产品内容,包括金属屋面防水涂料的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有金属屋面防水涂料新M及最新的市场金属屋面防水涂料h.咨询电话:0769-82024960"> <link href="/template/yaoan/lib/resetcommon.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/yaoan/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/yaoan/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.atgxen.com.cn/supply/19.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> </div> 东莞市长佑涂料有限公ؓ您免Ҏ供多彩涂料、水性金属漆、DPS永凝液等相关信息发布和资讯,敬请xQ? </div> <div class="h_con"> <div class="h_pho fr">全国咨询热线Q?b>0769-82024960</b> <span class="zlnzd"> <a href="tencent://message/?uin=&Site=在线QQ&Menu=yes" target="_blank" title="点击咨询"> <img src="/template/yaoan/images/t_ico.jpg" alt="点击咨询" /> </a> </span> </div><div class="fl ch1"><a href="//www.atgxen.com.cn/" title="11ѡ5ʱʱ">11ѡ5ʱʱ</a></div> <p class="h_tex fl"><b>多年专注涂料的研发与生</b>主营Q多彩涂料、护墙宝、隔热涂料、防水防腐一体化、水性防腐工业漆</p> </div> <div class="menu"> <ul class="zlnzd"> <li class="zlnzd"><a href="//www.atgxen.com.cn/" title="11ѡ5ʱʱ">11ѡ5ʱʱ</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/dctl/" title="多彩涂料pd">多彩涂料pd</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/grtl/" title="隔热涂料">隔热涂料</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/sxjsq/" title="水性金属漆">水性金属漆pd</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/jqfxtl8/" title="旧墙L涂料">旧墙L涂料</a> <dl class="pa tac" style="display: none;"> </dl> <dl class="pa tac" style="display: none;"> </dl> <dl class="pa tac" style="display: none;"> </dl> <dl class="pa tac" style="display: none;"> <dd><a href="/jqfxtl8/hqb/">护墙?/a></dd> </dl> </li> <li class="zlnzd"><a href="/download/" title="长佑案例">长佑案例</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/about/" title="关于长佑">关于长佑</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/" title="长佑资讯">长佑资讯</a></li> <li class="born"><a href="/contact/" title="联系长佑">联系长佑</a></li> </ul> </div> <div class="h_sea"><div class="s_inp fr"> <form class="right_sear fr" name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()" > <input class="inp01" type="text" value="误入关键字" id="seachkeywords" /> <input class="s_ss" type="image" src="/template/yaoan/images/s_ss.gif" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" /> </form> </div><p class="key fl"><b>热门关键词:</b> <a href="/key.aspx?k=%cb%ae%d0%d4%bd%f0%ca%f4%c6%e1" >水性金属漆</a> <a href="/key.aspx?k=%b6%e0%b2%ca%cd%bf%c1%cf" >多彩涂料</a> <a href="/key.aspx?k=DPS%d3%c0%c4%fd%d2%ba" >DPS永凝?/a> <a href="/key.aspx?k=%b8%f4%c8%c8%cd%bf%c1%cf" >隔热涂料</a> <a href="/key.aspx?k=%bb%a4%c7%bd%b1%a6" >护墙?/a> </p> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--header:end--> <!--content:start--> <div class="topadcs"> <a href="/about/"><img src="/template/yaoan/images/nyban.jpg" alt="东莞市长佑涂料有限公? /></a> </div> <!--content:start--> <div class="content"> <div class="rightl"> <div class="righttop"> </div> <div class="plc"> <span class="">当前位置:<a href="//www.atgxen.com.cn/" title="11ѡ5ʱʱ">11ѡ5ʱʱ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/sxjsq/">水性金属漆pd</a> > <a href="/supply/19.html">金属屋面防水涂料</a></span></div> <div class="rightbot"> </div> <div class="righttop"> </div> <div class="right_main"> <div class="agent_con"> <div class=""> <div class="n_info_con" id="printableview"> <h1>11ѡ5©top10:金属屋面防水涂料</h1> <div class="info_con_tit"> <div class="info_con_tit"> <div class="n_tit"> <span class="zlnzd">发布旉Q?018/2/7 0:00:00</span> </div> </div> </div> <div id="cntrBody">一、施工准?br /> 1、清理屋面:施工前用扫把和水{工h金属屋面上的锈Qa渍等垃圾清理q净Q无U水Q如若已l生锈或锈蚀 严重的,可采用水性金属防锈防腐漆涂刷处理Q?br /> 2、备料:打开防水漆的材料桶盖Q用一I桶取少讔R水漆材料Q按照材料:?1:1的比例加水搅匀待用Q?br /> 3、裁剪加强筋或优质聚酯纤l布Q按照需要的长度加强筋Q宽度可选)剪断Q浸入上q备料已l加水搅拌好的防水漆材料里待用;<br /> 二、施工工?br /> 1、用毛刷或小滚筒?a href="/supply/19.html" target="_blank">金属屋面防水涂料</a>(未加水的)直接刷在需要施工的部位Q?br /> 2、再浸润好的加强筋在刷了金属屋面防?a href="/supply/7.html" target="_blank">涂料</a>的基层上Q保证完整黏_<br /> 3、在加强{表面上再次涂刷金属屋面防水涂料(未加水的)Q干透即可;<br /> 4、完成后?涂层+加强{?d度应?.2mm?br /> 三、说明事?br /> 1、在加强{时注意不要边Q搭接时不要有孔z;<br /> 2、金属屋面防水涂料涂刯量均匀Q不要堆U,对加强筋一定要刷透,不要漏刷Q?br /> 3、没有用完的涂料及时盖好,避免q固Q没用完的备料可以直接当面层涂料涂刷Q品质一致?br /> 4、冬季施工时应注意安排好施工旉Q?℃一下时卛_注意避免l冰?br /> 四、材料用?br /> Q?Q按200mm宽的板接~防水要求施工,每公斤材料至可施工3.3-4c_右的工作量,且防水层品质内外一_使用寿命ѝ?br /> <p> <a href="//www.atgxen.com.cn/">11ѡ5ʱʱ</a> www.atgxen.com.cn Q?Q整个金属面涂刷或喷涂,Ҏ工艺不同和实际要求不同,材料用量会有不同?</p> <p> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32344/201802071504567313234452463.jpg" alt="" /> </p></div> <div class="gduo">上一条:<a href="/supply/20.html">外墙L涂料</a> 下一?<a href="/supply/18.html">钢构?/a></div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%cb%ae%d0%d4%bd%f0%ca%f4%c6%e1'>水性金属漆</a>,<a href='/key.aspx?k=%bd%f0%ca%f4%ce%dd%c3%e6%b7%c0%cb%ae%cd%bf%c1%cf%bc%db%b8%f1'>金属屋面防水涂料h</a>,<a href='/key.aspx?k=%bd%f0%ca%f4%ce%dd%c3%e6%b7%c0%cb%ae%cd%bf%c1%cf%c5%fa%b7%a2'>金属屋面防水涂料批发</a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='//www.atgxen.com.cn/supply/19.html'>//www.atgxen.com.cn/supply/19.html</a></div> <div class="tag">旉Q?018/2/7 0:00:00</div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="rightbot"></div> <div class="RandomNews" id="righttuijian"> <h4 class="diysr">相关新闻</h4> <div class="news_random"> <ul class="zlnzd"> <li class="zlnzd"><span class="fr">2018-04-11</span><a href="/news/18.html">DPS永凝液的优势ȝ分析</a></li> <li class="zlnzd"><span class="fr">2018-04-10</span><a href="/news/17.html">水性金属漆需要注意到的几炚w?/a></li> <li class="zlnzd"><span class="fr">2018-04-04</span><a href="/news/16.html">多彩涂料厂家告诉你涂料泛问题如何解?/a></li> <li class="zlnzd"><span class="fr">2018-03-28</span><a href="/news/15.html">多彩涂料的优势ȝ详解</a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="rightbot"></div> <div class="RandomNews" id="righttuijian"> <h4 class="diysr">推荐服务</h4> <div class="news_random"> <dl class="pd_list_dl"> <dt><a href="/supply/19.html" title="金属屋面防水涂料"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32344/201802071504108863234446513.jpg?path=www.gdchangyou.com/uploads/cp/201802071504108863234446513.jpg"></a></dt> <dd><a href="/supply/19.html" title="金属屋面防水涂料" >金属屋面防水涂料</a></dd> </dl> <dl class="pd_list_dl"> <dt><a href="/supply/18.html" title="钢构?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32344/201802071500569443234435661.jpg?path=www.gdchangyou.com/uploads/cp/201802071500569443234435661.jpg"></a></dt> <dd><a href="/supply/18.html" title="钢构? >钢构?/a></dd> </dl> <dl class="pd_list_dl"> <dt><a href="/supply/17.html" title="发动机漆"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32344/201802071458275803234442636.jpg?path=www.gdchangyou.com/uploads/cp/201802071458275803234442636.jpg"></a></dt> <dd><a href="/supply/17.html" title="发动机漆" >发动机漆</a></dd> </dl> <dl class="pd_list_dl"> <dt><a href="/supply/16.html" title="带锈防锈?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32344/201802071439340203234416642.jpg?path=www.gdchangyou.com/uploads/cp/201802071439340203234416642.jpg"></a></dt> <dd><a href="/supply/16.html" title="带锈防锈? >带锈防锈?/a></dd> </dl> <dl class="pd_list_dl"> <dt><a href="/supply/15.html" title="水性烤?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32344/201802071438103153234455695.jpg?path=www.gdchangyou.com/uploads/cp/201802071438103153234455695.jpg"></a></dt> <dd><a href="/supply/15.html" title="水性烤? >水性烤?/a></dd> </dl> <dl class="pd_list_dl"> <dt><a href="/supply/14.html" title="水܇?><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32344/201802071436394373234419657.jpg?path=www.gdchangyou.com/uploads/cp/201802071436394373234419657.jpg"></a></dt> <dd><a href="/supply/14.html" title="水܇? >水܇?/a></dd> </dl> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="rightbot"></div> </div> <div class="leftr"> <div class="leib2"> <div class="tit"> 产品中心</div> <div class="nr"> <h3 class="news_item"><a href="/dctl/" title="多彩涂料pd">多彩涂料pd</a></h3> <ul class="zlnzd"> <li class="zlnzd"><a href="/supply/7.html">涂料</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/6.html">质感涂料</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/5.html">多彩?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/4.html">真石?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/3.html">仿石涂料</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/2.html">花岗岩涂?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/1.html">仿花岗岩涂料</a></li> </ul> <h3 class="news_item"><a href="/grtl/" title="隔热涂料">隔热涂料</a></h3> <ul class="zlnzd"> <li class="zlnzd"><a href="/supply/12.html">防水隔热材料</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/11.html">降温涂料</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/10.html">彩钢瓦隔?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/9.html">防晒?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/8.html">隔热涂料</a></li> </ul> <h3 class="news_item"><a href="/sxjsq/" title="水性金属漆pd">水性金属漆pd</a></h3> <ul class="zlnzd"> <li class="zlnzd"><a href="/supply/19.html">金属屋面防水涂料</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/18.html">钢构?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/17.html">发动机漆</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/16.html">带锈防锈?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/15.html">水性烤?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/14.html">水܇?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/supply/13.html">金属?/a></li> </ul> <h3 class="news_item"><a href="/jqfxtl8/" title="旧墙L涂料">旧墙L涂料</a></h3> <ul class="zlnzd"> </ul> </div> <div class="leftbot"> </div> </div> <div class="leib2 mt10"> <div class="tit"> 资讯中心</div> <div class="nr"> <ul class="ul2"> <li class="zlnzd"><a href="/news/102.html" >影响多彩涂料效果的四大因素?</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/101.html" >多彩涂料不能在潮湿基层施工的原因是什么?</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/100.html" >水性金属漆的优势是其他产品不具备的</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/99.html" >如何了解多彩涂料质量怎样</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/98.html" >如何判断DPS永凝液厂家到底有没有能力</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/97.html" >水性金属漆产生的气泡有没有解决办法Q?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/96.html" >合适的DPS永凝液厂家是什么样?</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/95.html" >不同的水性金属漆厂家存在什么差异呢</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/94.html" >专业的多彩涂料厂家该如何挑?</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/93.html" >LDPS永凝液厂家的时候不能随随便?/a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/92.html" >水性金属漆施工q程注意事项</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/91.html" >谈多彩涂料与真x比照差异</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/90.html" >多彩涂料售h늚原因是什?</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/89.html" >怎么在挑选水性金属漆时不上当?</a></li> <li class="zlnzd"><a href="/news/88.html" >多彩涂料上墙后有色差Q从q三斚w可以减少?/a></li> </ul> </div> <div class="leftbot"> </div> </div> <div class="lxnr"> <h4 class="t05"> 联系我们</h4> <div class="lxnrs"> <div class="lximgs"> <img src="/template/yaoan/images/catactus.jpg" alt="联系我们" /> </div> <p> <span class="zlnzd">东莞市长佑涂料有限公?/span> </p> <p> <span class="zlnzd">全国咨询热线Q?/span>13826963154</p> <p> <span class="zlnzd">公司电话Q?/span>0769-82024960</p> <p> <span class="zlnzd">公司邮箱Q?/span><br/> <a href="mailto:gdchangyou@126.com" target="_blank" title="邮箱">gdchangyou@126.com</a> </p> <p> <span class="zlnzd">公司地址Q?/span>东莞市常q镇Ƨ亚国际商务中心1214?/p> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <!--Content:End--> <!--foot:end--> <div class="foot"> <div class="footer"> <div class="f_nav"> <a rel="nofollow" href="/" title="|站首页">|站首页</a> <a rel="nofollow" href="/dctl/" title="多彩涂料pd">多彩涂料pd</a> <a rel="nofollow" href="/grtl/" title="隔热涂料">隔热涂料</a> <a rel="nofollow" href="/sxjsq/" title="水性金属漆pd">水性金属漆pd</a> <a rel="nofollow" href="/njsj/" title="_接砂浆">_接砂浆</a> <a rel="nofollow" href="/mhsj/" title="抹灰砂浆">抹灰砂浆</a> <a rel="nofollow" href="/download/" title="长佑案例">长佑案例</a> <a rel="nofollow" href="/about/" title="关于长佑">关于长佑</a> <a rel="nofollow" href="/news/" title="长佑资讯">长佑资讯</a> <a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系长佑">联系长佑</a> <a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a><a rel="nofollow" href="/4g/" title="手机|站">手机|站</a> <a href="/sitemap.xml" title="XML" target="_blank">XML</a><a href="/sitemap.html" title="|站地图" target="_blank">|站地图</a> </div> <div class="f_con"> <div class="f_logo fl"><a rel="nofollow" href="/" title="东莞市长佑涂料有限公?><img src="/template/yaoan/images/logo.png" alt="东莞市长佑涂料有限公? /></a></div> <div class="f_text fl">东莞市长佑涂料有限公司有限公?版权所有  <a rel="nofollow" title="备案P" target="_blank">备案P</a><br/> 电话:0769-82024960   手机P13826963154  邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:gdchangyou@126.com" target="_blank" title="邮箱">gdchangyou@126.com</a><br/> 地 址Q东莞市常^镇欧亚国际商务中?214受技术支?<a rel="nofollow" target="_blank"><img src="//www.17580net.com/yqzc1.png" style="vertical-align: middle;"></a> DPS永凝液哪家好Q供应订做多钱Q东莞金属漆厂家怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供水性金属漆、多彩涂料批发、永凝液DPS、多彩涂料等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<a href="//www.atgxen.com.cn/" title="11ѡ5ʱʱ">11ѡ5ʱʱ</a><p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> </div><div class="f_ewm fl"><a rel="nofollow" href="/" title="东莞市长佑涂料有限公?><img src="/template/yaoan/images/yaoan.png" alt="东莞市长佑涂料有限公?/></a></div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>